top of page

Urban Villa no 12

URBAN                                                 LANDSCAPE

URBAIN                                                PAYSAGE

STEDELIJK                                         LANDSCHAP

 

In de omschrijving Urban Villa smelten  begrippen samen die gemakkelijk als tegenstellingen kunnen worden gezien.

De -villa- staat voor de meest ultieme vorm van individueel wonen in een nauwkeurig geensceneerd landschap.

Kenmerkend voor het -villa ontwerp- is de ruimtelijke wisselwerking tussen gebouw en landschap. Perspectivische lijnen sturen de wijze van benaderen naar de villa toe en  kaderen vanuit de vertrekken binnen de zichtbaarheid op het omringende .

landschap in.

Het gebouw verschijnt als een oriënterend object, waarin alle denkbeeldige lijnen

vanuit het landsschap samenkomen.

 

 Stedelijk wonen is veel anoniemer van karakter.Het  vrijstaande individuele woonhuis verdwijnt in de  collectieve wooncultuur van het stedelijk leven, zowel in historische als nieuwere stedelijke structuren.

 

In het ontwerp keren  zowel de villa-eigenschappen als de stedelijke kenmerken terug. De gestapelde appartementen verwijzen naar anonimiteit, maar tegelijkertijd zijn vanuit ieder vertrek in de appartementen zichtlijnen getrokken die het wonen verbinden met  het omringende landschap.

Die visuele verbintenis wordt mogelijk door de gevouwen gevelvlakken,geperforeerd door gevelopeningen in de vorm van franse balkons. Licht en het voorliggende landschap dringen binnen.

In de tegenovergestelde richting geven de zorgvuldig vormgegeven  kleine raamopeningen in de gevel een ( beperkt) zicht op het achterliggende woongebied.

 

De gevouwen gevel uitgevoerd in ruig metselwerk versterkt de betekenis van het woongebouw als een in zichzelf gekeerd object. Paradoxaal genoeg is deze geslotenheid slechts schijn. Vanuit deze bouwmassa trekken perspectivische lijnen verbindingen tussen landsschap en gebouw en dringt daglicht overvloedig door in ieder woonvertrek.

 

 

Opdrachtgever             Van der Horst planontwikkeling , Velserbroek

ontwerp                         Cees Nagelkerke

bouwkundige                Pieter Koster, Schoorl

bouwjaar                       2007

locatie                            J.Bijhouwerstraat, Velserbroek, Velsen

bottom of page