top of page

CEES NAGELKERKE ARCHITECT   C.V.

 

 

geboren                                  3 augustus 1944 te Haarlem

 

opleiding                                  na lagere school

                                                MULO-B  te Bloemendaal

1961-1966                                HTS  bouwkunde te Haarlem

1966-1967                               Ateliers 63 modeltekenen  te Haarlem

1968-1973                              Academie van Bouwkunst  Amsterdam

 

BER0EPSPRAKTIJK

 

1973                                       HAARLEMMERPOORT , toekomst van een monument,

                                                met Jenny Hazenberg, beeldend kunstenaar.Ideeenplan.

                                                

 

1979-1982                                Stedenbouwkundig plan Haarlemmer Houttuinen ,

                                                 met H.Hertzberger,A van Herk en Jouke van den Bout.

 

1981-1983                                Woningbouw Haarlemmer Houttuinen  en

                                                  twee poortgebouwen  in de Haarlemmerstraat

                                                  met A.van Herk

 

1984-1987                                 Woningbouw op 6 locaties in de Jordaan, Rozenstraat ,

                                                  Laurierstraat ,nieuwbouw en restauratie stadsvernieuwing.

 

1984-1985                                 ontwerp verbouw Fabriekshallen Stork Machinefabriek

                                                  op Oostenburg  ten behoeve ateliers en huisvesting groepen

                                                  op gebied van theater, muziek ,beelden de kunsten.

 

1985-1988                                 182 woningen op het Slachthuisterrein te Groningen.

 

1985-1989                                 Patiowoningen te Selwerd Groningen, stedenbouwkundig- en

                                                  architectonisch ontwerp.

 

1989-1993                                  Woningbouw in de Jordaan, waaronder.-de hangende                                                                      tuinen-tweede Bloemdwarsstaat en Wonen 2000  Rozenstraat.

                                                   nieuwbouw en restauratie.

 

1990                                         Drie ontwerpen voor het Haarlemmerplein

                                                 Museum-Theater-woningen-pleinontwerp.

 

1989-1992                                Velserbroek  stedenbouwkundig plan i.s.m. Patrice Girod,

                                                  Reynoud Groeneveld woningen aan de rand van polder te Velsen.

 

1992-1994                                Dapperstraat von Zesenstraat, Commelinstraat

                                                 bedrijfsruimte en woningbouw        

 

1989-1991                              Woonwijk Stevenshof te Leiden

                                                 251 woningen in complete woonwijk

 

1991-1994                                 Woonwijk Babberspolder te Vlaardingen

                                                  153 woningen in de stadskwadrant.

 

 

1994-1997                                  Roode Weeshuis Gronin

                                                   35 woningen aan een besloten hof.

 

 

 

 

1994-1997                                  De Opera Violenstraat Groningen;

                                                   34 woningen aan een ovalen binnenhof.

 

1995-1998                                   Wonen 2000 (2) Rozengracht Amsterdam

                                                    winkelruimte voor het interieur met  8 woningen

                                                    daarboven.

 

1994-1997                                   Java-eiland Amsterdam

                                                    3 locaties aan de noord - en zuidkade.

 

1995-1997                                   Regenboogbuurt Almere

                                                    60 woningen als randbebouwing in

                                                    kleurenwijk.

 

1996-2000                                   Nachtzaamplein Haarlem

                                                    sociaal cultureel centrum met woningen voor

                                                    ouderen.

 

1995-2000                                    Gebouw Parkwaerts Boteringe-singel Groningen

                                                     woongebouw als stadsmarkering.

 

1995-2000                                     Zwolle  Oldenelerbroek

                                                      woningbouw op 4 locaties.

 

1995-1999                                     Gebouw de Leeuw, Nieuwe Uylenburgerstraat, Amsterdam

                                                      66 woningen.

 

1999-2003                                   Verbouw Hout- en Meubilering college,

                                                    Frederik Hendrikstraat, Amsterdam,

                                                     58  woningen,bedrijfsruimte,supermarkt

                                                     ( niet gerealiseerd)

 

 

2002-2004                                     Oosterheem Zoetermeer

                                                      36 woningen aan een kanaal

 

                                                     

2000-2002                                     Beekpark Apeldoorn

                                                      appartementengebouw en stadswoningen .

 

1996-2000                                   uitbreiding dienst ROEZ  Groningen .

                                                    Coehoornstraat Centrum

 

2002-2004                                    Velserbroek Urban Villa

 

 

 

 

 

 

 

2004-2014                                    Plan voor de Schoftenwerf te Muiden

                                                     stedenbouwkundig plan o.a,als basis voor een bestemmingsplen                                                           ten       behoeve van woningbouw op de voormalige scheepswerf

                                                     en beeldkwaliteitsplan t.b.v. uitwerking woningontwerpen.

                                                    

 

 

 

 

 

2005- 2013                                  Meerwijk centrum, Haarlemg

                                                    woningbouw op 5 locaties in centrum uitbreidingswijk

                                                    waaronder stadswoningen i.s.m. 5 ontwerpers, een

                                                    appartementengebouw met begane grond en 1e verdieping

                                                    groepswoningen  begeleid wonen en ruimte  voor activiteiten

                                                    door een borginstelling.

 

     

            2005-2006                        Eikenlaan Groningen

                                                     appartementengebouw en stadswoningen

 

 

2007-2011                                      Gebouw Design 020

                                                       Steigereiland  IJburg

 

2015                                                Lijnbaansgracht

                                                        pand met bedrijfsruimte en 3 woningen

       

2016-`2020                                      Woonhuis Houweling

                                                        Piet Mondriaanstraat Overtoomseveld Amsterdam.                                                                                               

STUDIEPLANNEN

 

1973                                                   Creatieve restauratie Haarlemmerpoort

                                                           i.s.m. Jenny Hazenberg beelden kunstenaar,

                                                           stichting Parra, A.van Herk.

 

1990                                                   Typecasting Haarlemmerplein

                                                           vooronderzoek mogelijke bebouwing noordzijde

                                                           Haarlemmerplein door projectie van bekende stedelijke

                                                           gebouwen in collage vorm.                                      

 

1993                                                   studieplan Paleisstraat, Amsterdam i.s.m.

                                                           David Veldhoen, beeldend kunstenaar.

 

 

1995                                                   Stedelijke Laagbouw

                                                           typologische vernieuwing van laagbouw  in

                                                           de Bijlmer in de vorm van stedenbouwkundig plan

                                                           en volledig uitgewerkt woning ontwerp.

 

1997                                                   CIBOGA- Groningen

                                                           stedenbouwkundig plan en woningontwerp

                                                           in stedelijk dichtheid in nieuw ontwikkelingen gebeid

                                                           grenzend aan het stadscentrum.

 

                                                           Veldonderzoek in de periferie van Amsterdam,

                                                           nieuwe stadscentravan Almere , Zaandam,Meerwijk centrum

                                                           Haarlem. met Willem Koerse filosoof;

 

 

 

TENTOONSTELLING

 

 

                                                           Galerie Luce van Rooy

1985                                                   project haarlemmerpoort toekomst van arm

                                                           monument en vernieuwing

                                                           Haarlemmer Houttuinen.

 

1996                                                   Stedelijk Museum Amsterdam.

                                                           tentoonstelling -Wat Amsterdam betreft-

                                                           woningbouw Haarlemmer Houttuinen.

 

1996                                                   Wohnungsbau in den Niedelanden.

                                                           Dortmund project Stervenshof Leiden.

 

1997                                                   Arcam Galerie, Amsterdam              

                                                           Stichting VEDUTE

                                                           object  Piranesian Window.

 

2001                                                   Arcam Galerie Amsterdam.

                                                           uitnodigend interieur

                                                           project Wonen 2000

                                                           interieur winkel.

 

PUBLICATIES

 

                                                           woningbouw in Groningen van

                                                           1978-1993.

                                                            0verzicht gezichtsbepalende  projecten  woningbouw in

                                                            Groningen.

                                                           waarin  projecten Slachthuisterrein, Roode Weeshuis en

                                                           patiowoningen Selwerd.

 

                                                            Woningbouw in Nederland

                                                            A.Oosterman.

                                                            overzicht van belangrijkste woningbouwprojecten in

                                                           Nederland waarin project Stervenshof en Roode Weeshuis.

 

                                                            Wonen TABK  1975

                                                            Haarlemmerpoort creatieve restauratie

                                                            1982

                                                            Nieuwe Houttuinen

                                                          

                                                            Formats for Living uitgave Arcam

                                                            waarin plattegronden woning gebouw Wonen 2000.

 

                                                           Architecture d aujourd hui

                                                           woningen Haarlemmer Houttuinen.

 

 

 

                                                           Mies van der Rohe Award

                                                           nominatie Haarrlemmer Houttuinen,

 

                                                           De Architect

                                                            182  Woningbouw Haarlemmer Houttuinen,Amsterdam

                                                           1985 Project Slachthuis terrein,Groningen

                                                           1887  nov Stadsvernieuwing Rozenstraat Amsterdam

                                                           1989  Roode weeshuis,Groningen

                                                            1991 Stadsvernieuwing Rozengracht,1e Bloemdwarssraar

                                                                       hangende tuinen

                                                            1995   mei Studieplan Florijn zuid, Bijlmer, Adam Zuid-Oost

                                                            1997  mei Woningbouw Violenstraat ,Groningen

 

                                                             Bouw    16/17 project woningbouw Velderbroek

                                                                         met Patrice Girod,Reinoud Groeneveld en Wiek

                                                                         Roling 

 

                                                             Archis   mei 1989 project Uylerbergirstraat, Amsterdam

 

                                                             Architectuur.nl

                                                                         7-2007 Urban Villa , Velserbroek.

                                                                        10-2010 woonwarenhuis Design 020

                                                                                      Steigereiland , IJbur

                                                              Kleur bekend   uitgave Gemeente Groningen

                                                                                       naar aanleiding van

                                                                                       project Roode Weeshuis

 

                                                              Jaarboek Architectuur in Nederland 1993-1994

                                                                                        project Roode Weeshuis

 

                                                             Nooit gebouwd Nederland 1980

                                                                                       creatieve restauratie Haarlemmerpoort

 

                                                            Stedenbouw en Kleur

                                                                                       uitgave Toth

                                                                                       project Regenboogbuurt.

 

                                                          Amsterdam verdient beter

                                                                                        uitgave Toth

                                                                                         door Max van Rooy

                                                                                          Poorten Haarlemmerstraat.

 

                                                           Book- on -Books      curator Robert Bolick  UK                 

                                                                                           2021  webartikel 

                                                                                           0ver Piranesian Window

                                                                                           object door Cees Nagelkerke

                                                                                          in collectie stichting Vedute

 

                                                            harmtiman.nl          2021  webartikel van Harm Tilman

                                                                                           over woonhuis Houweling

                                                                                           Overtoomse Veld, Amsterdam                                                                                                  Nieuw West

 

 

ARTIKELEN

 

 

                                                           Studiereis ZO Azie,uitgave NAI

                                                           Hongkong,Kuala Lumpur,Hanoi,

                                                            Pearl River Delta

,                                                          waarin artikel- Cultuurschok

 

                                                           Over Schoonheid en Lelijkheid,

                                                           lezing voor Gemeenteraad Amsterdam

                                                           als iid van de commissie  Welstand.

 

ADVIESCOMMISSIES

                                                           1995-1997

                                                           lid commissie Bouwkunst

                                                           Fonds Beeldendekunst -Bouwkunst

                                                           te Amsterdam.

 

                                                           1993-1999

                                                           lid commissie voor welstand en monumenten

                                                           Amsterdam-Binnenstad.

 

                                                           1990

                                                           jurylid prijsvraag Waagstraat project

                                                           Groningen met D.C.Apon,AHosper en

                                                           E.Taverne

 

                                                           1995-1998

                                                           Lid Euro Urban Experts

                                                           samenwerkingsverband

                                                           Bordeaux, Barcelona,Bruxelles,Amsterdam.

 

                                                           2003-2007

                                                           voorzitter Welstandscommissie Den Haag.

 

ONDERWIJS                                     1994-2004  docent Gerrit Rietveld Academie

                                                                               afd Ruimtelijk vormgeven

 

                                                           1983-1993   docent Academie van Bouwkunst. Amsterdam

 

                                                           1996            atelierleider Academie van Bouwkunst Groningen

 

                                                           2000           atelierleider Academie van Bouwkunst rotterdam

bottom of page