top of page

TOELICHTING ONTWERP

 

Het vroege werk van LE CORBUSIER en het BAUHAUS waren voor Celine en Bob Houweling de voornaamste inspiratie bronnen waarmee hun toekomstige huis op de kavel in Amsterdam Nieuw West, die zij na een intensieve competitie in handen kregen, vorm moest gaan krijgen.

 

Het was het artistieke gehalte van de beelden van dit vroege modernisme en de extreme lichtheid en minimalisme daarvan die hen onmiskenbaar aansprak.

 

Het stedenbouwkundig concept waarbinnen hun project inmiddels is verrezen bestond uit een rijtje van tien aansluitende zelfbouwkavels in 4 bouwlagen, die samen met 3 tegenoverliggende appartementengebouwen in 8 lagen, te realiseren door collectief opdrachtgeverschap, een samengesteld rechthoekig bouwblok opleveren

 

De raamloze horizontale gevelopening in het woonhuis, aan de bovenzijde van de voorgevel is zeker een Le Corbusier-citaat. Daarmee is van binnen uit gezien een besloten terras gevormd met een ingekaderd zicht op de buitenwereld. Van buiten  beëindigt het raamloze venster de voorgevel op een beeldende manier, met de bedoeling aan te sluiten op de lange traditie van expressieve gevel beëindiging van het individuele woonhuis in Amsterdam

 

Ook in het trappenhuis met zijn door daglicht overgoten vrij hangende Engelse spiltrap is invloed van Le Corbusier verwerkt.Met name de aandacht voor het bewegen door de ruimte door het intensiveren van deze ervaring. Het dagelijkse van verdieping naar verdieping gaan is in dit project verbijzonderd door de wisseling van het invallend daglicht en het dansante zwenken veroorzaakt door de vorm van de stalen trappen

 

Binnen is de glazen voer in de erker tussen een –en twee hoog een opvallende toevoeging aan de zichtmogelijkheden en de lichttoetreding.

 

 Dat met name de voorgevel  naast de modernistische uitstraling ook klassieke motieven bevat in de vorm van een basement van hardsteen rondom de ingangspartij en een expressieve gevel beëindiging en een nadrukkelijk gezochte balans tussen de horizontaliteit en de verticaliteit van de erker over twee verdiepingen valt voor de architect onder het thema menging van stijlen.  

 

 

Dank zij de gedreven inzet van Celine en Bob Houweling gedurende de hele gang van ontwerp tot realisatie kon dit project in alle beoogde facetten tot stand komen.

 

Amsterdam 10 augustus 2019 CEES Nagelkerke architect

07-Voorgevel-in-zon-999x1536.jpg
11-Entree-met-erker-1152x1536.jpg
10-Erker-op-verdieping-2-IMG_0737-1536x1152.jpg
bottom of page