top of page

De Opera 17 eeuwse stadsuitleg de Hortus, Violenstraat Groninge

 

 

opdrachtgever                    Paas, Nieuw Buinen

architect                               Cees Nagelkerke

bouwkundige                      Pieter Koster, Schoorl

bouwjaar                              1997

In de betrekkelijk onopvallend vormgegeven gevelwand aan de Violenstraat

is een ruime poortdoorgang aangebracht, die toegang verleent tot een ellipsvormige   binnenhof, waarvan de gevelwanden zijn  uitgevoerd in een geschilderde betimmering .  Een in de bestrating aangebrachte diagonaal fungeert als aanwijzing om in die richting kijkend het unieke Nieuwe Kerkhof met het daarop gelegen imposante kerkgebouw te ontwaren.

Het contrast tussen straat-en binnengevels gekoppeld aan het verborgen karakter van het hof zorgen voor een intense verrassing voor de niets vermoedende passant die  zich naar binnen waagt.

De visie op het wezen van de stad, zoals die in dit complex tot uiting komt gaat uit van een schier onuitputtelijke diversiteit van het stadsbeeld. Vlak naast chaos en hectiek verschijnt verborgenheid, leegte en verstilling.

 

In dit project is het spanningsveld tussen het zichtbare en het verborgene geëxploiteerd. Het intensiveren van de stedelijke ervaringsmogelijkheden staat niet op zichzelf maar  is nadrukkelijk gekoppeld aan de woonfunctie van het complex.

De rijkdom van het stedelijk wonen wordt zichtbaar.

 

opdrachtgever      PAAS, Nieuw Buinen.

ontwerp                 Cees Nagelkerke

bouwkundigen      Pieter Koster, Frans Hekman

bouwjaar                1997

locatie                    Violenstraat, Nieuwe Kerkhof, Groningen

fotografie Romain D’Ansembourg

bottom of page