top of page

Gebouw de Leeuw

Nieuwe Uylenburgerstraat

De Oostelijke binnenstad waar dit project is gelokaliseerd bezit een raadselachtig soort slordigheid die in het stadsbeeld heerst. Een erfenis van haven aktiviteiten en industrie vermengt met fragmenten, die herinneren aan het Joods verleden van de buurt.

Met de Uylenburger Synagoge en de monumentale diamantbewerkingsfabriek Boas, thans Gassan, ter linker en rechter zijde van de locatie. Ook in dit project wordt de kwaliteit van de individuele woning verrijkt met het intensiveren van de ervaring van de omringende stedelijke omgeving en wel door het nieuwe complex er zoveel mogelijk mee te laten vergroeien.

Het risico dat de beelden die voor dit doel worden ingezet zoals de “poort” die de ingang van de Uylenburgerhof  markeert en de sheddaken die de woningen op de bovenste laag afdekken, te veel  als decor kunnen werken, wordt graag genomen.

 

Vanuit de Uylenburgerstraat  is aan deze zijde vanwege de structuur van de bestaande bebouwing steeds  zicht mogelijk op de Uylenburgergracht .In dit project wordt de gracht zelfs bereikbaar via de tussen de woongebouwen ingeklemde straat , De aangrenzende straatgevels zijn onder een hoek verdraait waardoor vanuit iedere woning zicht is op Uylenburherstraat en -gracht.

 

 

opdrachtgever       Planoform B.V.    

ontwerp                  Cees Nagelkerke

bouwkundigen       Frans Hekman , Tjade Binnerts

ontwerp straat

inrichting               Cees Nagelkerke

bouwjaar                1998

locatie                     Uylenburgerhof, Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

bottom of page