top of page

Haarlem Meerwijk

STADSWONINGEN MEERWIJK CENTRUM  HAARLEM

 

 

De vernieuwing van de uitbreidingswijk Meerwijk gebouwd in de 70 er jaren en op weg een achterstandswijk te worden bracht niet alleen een centrum gebied voort met scholenbouw en winkelvoorzieningen gecombineerd met woningen. Ook de openbare ruimte werd verfrist en op een aantal locaties doorbraken nieuwe woningen het eenzijdige woningaanbod.  Op initiatief van bureau VVKH uit Leiden, ontwerpers van het stedenbouwkundig plan, werd een ring van stadswoningen gepland rondom het centrum waarmee ook het schrale en collectivistische beeld van de woningbouw in de wijk doorbroken moest worden.

IJmere, de corporatie die in dit project woningen en een zorgvoorziening gecombineerd met woningen kreeg te ontwikkelen gaf Cees Nagelkerke opdracht om als -opdrachtgever/supervisor- ontwerpen tot stand te laten brengen, gemaakt door een vijftal architecten, uitgekozen vanwege orginaliteit en onbevangenheid in hun visie op het wonen.

Paulien Bremmer, Micha de Haas, Ira Koers, Angie Abbink&Elsbeth Falk en Nolet & van Herpen, de gekozen architecten slaagden erin de inmiddels zeer sleetse dogma s die in de woningbouw heersten te doorbreken en een opvallende originele opzet van de individuele woning tot stand te brengen.

Een waar pleidooi om het architectonisch ontwerp niet te beperken tot de gevel en het binnenwerk van de woning over te laten aan de commerciele inzichten van projectontwikkelaars, corporaties en aannemers.

Een pleidooi om de architectuur binnen te laten beginnen om  er tenslotte aan de buitenkant mee te eindigen.

Bovendien werd waargemaakt dat de vijf maal vijf totaal  van elkaar verschillende woningtypologien in een rij gezet en op bijzondere wijze gemixed  een redelijk betaalbaar huis kan opleveren, ook betaalbaar voor oorspronkelijke bewoners van Meerwijk. 

Naast de enerverende en enigszins vermoeiende rol die Cees Nagelkerke als opdrachtgever/supervisor vervulde, werden  seriematig opgezette woningbouw op drie locaties in Meerwijk centrum en een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten met daarboven zorgwoningen gemengd met sociale huur appartementen ontworpen.

 

Opdrachtgever                IJmere

ontwerper / deels

opdrachtgever                 Cees Nagelkerke

bouwkundige                  Hans Snoek

bouwjaar                           2014

locatie                                Meerwijk centrum

                                            Bernadottelaan ( stadswoningen)

                                            Sternstraat  e.a. ( woningen)    

                                            Braillelaan ( zorgvoorziening)

bottom of page