top of page

straathoek specialisme

In het vernieuwingsproject op het Slachthuisterrein werd op initiatief van de Groningse stedenbouwer Maarten Schmitt het wonen aan straten na lange afwezigheid op de kaart gezet.

In het door Cees Nagelkerke ontworpen plandeel verscheen op de straathoeken een veelgeprezen en gepubliceerde  hoekoplossing in de bebouwing.

Met als gevolg dat Cees Nagelkerke er een reputatie als straathoek specialist aan overhield en in diverse projecten waarin het stedenbouwkundig plan voorzag in hoekige bebouwing werd ingezet als ontwerper.

Het sterkste voorbeeld hiervan is het plan in de Stevenshof te Leiden, waarin een uitzonderlijk aantal scherpe en stompe hoeken in de bebouwing voorkomen.

Met de expressiviteit van de hoekoplossingen was er alle aanleiding om binnen de woningen tot interessante indelingen in woonfuncties te komen.

Ook in het  stedenbouwkundig plan Babberspolder in Vlaardingen kwam een complexe straathoek voor, waardoor er aanleiding was Cees Nagelkerke als ontwerper in te schakelen.

bottom of page